ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ส่วนกลาง : 02-5771136-7, 02-5774182-9

โทรสาร : 02.5771138, 02-5774189

Email : ertc.help@gmail.com

www.ertc.deqp.go.th