ปฏิทินกิจกรรม
September 2014 October 2014
สัปดาห์ที่ 36 1 2 3 4 5 6
สัปดาห์ที่ 37 7 8 9 10 11 12 13
สัปดาห์ที่ 38 14 15 16 17 18 19 20
สัปดาห์ที่ 39 21 22 23 24 25 26 27
สัปดาห์ที่ 40 28 29 30
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2549

Nutrisystem
 
 

          มีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจคุณภาพน้ำรวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์น้ำใต้ดินและเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำผิวดินให้คำแนะนำปรึกษางานด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  รายละเอียดการดำเนินงาน "คลิก"

| โครงการที่กำลังดำเนินการ | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ข่าวสารกิจกรรม | บุคลากร |

หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยพืชน้ำ
Research and Development for Water Reuse Technologies in Tropical Regions
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
โครงการ พัฒนาระบบบำบัดของเสียอินทรีย์ต้นแบบโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 5
 

ค้นหาำในเว็บ

ern

 

 
..................................................................................................................................................................................................