ศวฝ. ต้อนรับคณะศีกษาดูงานจาก Japan International Cooperation Agency

18 พฤศจิกายน 2564

โดย : Group2

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Japan International Cooperation Agency นำทีมโดย Mr. Morita Takahiro, Chief Representative of JICA Thailand Office โดยศูนย์วิจัยฯ ได้มีการนำเสนอ และหารือความร่วมมืองานวิจัยที่ได้มีการดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยมี นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยนางมณทิพย์ ศรีรัตนา อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ ผอ.กลุ่ม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

รูปภาพเพิ่มเติม