สส.ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ เพื่อพิจารณาบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมโคราช

02 มีนาคม 2564

โดย : Group2

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือฯ ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายประสาน หวังรัตนปราณี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิเชียร จันทรโณทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จากการดำเนินกิจการของโรงงานน้ำตาลโคราช อำเภอพิมาย (บริษัทอุตสาหกรรมโคราช จำกัด (พิมาย)) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยพบปัญหาประชาชนร้องเรียนดังนี้ คือปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากกากอ้อย ปัญหารถอ้อยวิ่งเข้าโรงงาน ทำให้เกิดฝุ่นละอองกระทบกับหมู่บ้าน และปัญหาเรื่องเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรในโรงงาน รวมไปถึงการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

รูปภาพเพิ่มเติม