ศวฝ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ในงาน KU Green @ เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563

08 ธันวาคม 2563

โดย : Group2

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้นำองค์ความรู้งานวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่ ภายใต้ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ในกิจกรรม KU Green @ เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 โดย ศวฝ. ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ การปลูกป่านิเวศ ห้องปฏิบัติการไดออกซิน และหนอนแมลงวันลาย พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากบูธของ ศวฝ. ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดีเยี่ยม

รูปภาพเพิ่มเติม