สส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนธานี ครั้งที่ 1/2564

20 ตุลาคม 2563

โดย : Group2

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม(ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนธานี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม 2-312 ชั้น 3 อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนางสาวอาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี และนายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานีร่วมกันของหน่วยงานภายในเทคโนธานีการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ ได้แก่ 1. โปรแกรม packages ท่องเที่ยวเทคโนธานี แหล่งท่องเที่ยวอุดมปัญญา 2. โครงการนำร่องพัฒนาเทคโนธานีให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน 2.1 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน 2.2 คุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5เทคโนธานี) 2.3 สมาร์ทซิตี้ “สมาร์ทเทคโนธานี” ทั้งนี้ ศวฝ. ได้นำเสนอผลงานเด่น จำนวน 5 เรื่อง เพื่อร่วมจัดทำโปรแกรมแหล่งเรียนรู้ คู่การท่องเที่ยวในเทคโนธานี และการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Sustainability)

รูปภาพเพิ่มเติม